Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 25-Квітня-2018, 08:20

Березнянська загальноосвiтня школа I-III ступенiв


Меню сайта
Виховна робота
Психологічна служб
Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всього відповідей: 36
Шкільна форма - за чи проти?
1. проти
2. за
3. мені байдуже
Всього відповідей: 25
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Сайт відвідали
Друзі сайту
http://menaosvita.ucoz.com/ http://siniavaschool.ucoz.ua/ http://berezna.ho.ua/ http://zhovtneva46scho.ucoz.ua/ http://diagova-zosh.edukit.cn.ua/

Матеріали

Головна » Файли » Матеріали для уроків » Фізика

Пода Н.С. «Використання можливостей системи роботи з обдарованими учнями задля підготовки успішності учнів у майбутньому»
30-Січня-2016, 17:35
Доповідь на тему: «Використання можливостей системи роботи з обдарованими учнями задля підготовки успішності учнів у майбутньому» Підготувала вчитель фізики Березнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пода Н. С. Сучасне суспільство висуває нові вимоги перед освітою. Формування в учнів творчих здібностей, розвиток їхніх природних нахилів і задатків є одним із важливих завдань навчання фізики в школі. Ідеалом сучасного навчання є особистість, визначальною рисою якої є не енциклопедично розвинена пам’ять, а гнучкий розум, швидка реакція на все нове, з добрими навичками, творчими здібностями й розвинутими потребами для пізнання та самостійної дії, постійним прагненням учитися, спостерігати, досліджувати. Реалізація нових завдань у освіті потребує нових підходів, один із них – індивідуальна робота з обдарованими дітьми в умовах диференціації навчання. Вивчення природничих предметів – це запорука науково-технічного прогресу держави. Чекати зросту науки, а, значить, і зростання темпу розвитку економіки можна тільки там, куди підуть найсильніші. А найсильніших потрібно “вирощувати”. Cуть роботи вчителя полягає в створенні такої системи роботи з обдарованими дітьми, яка дозволяє їм максимально реалізувати свої творчі можливості за рахунок:  раннього виявлення здібностей дитини;  вибору таких форм організації навчального процесу, які дозволяють забезпечити самостійність у роботі, оптимальний темп досягнення успіху ;  поступового ускладнення завдань та використання  нестандартних підходів до їх розв’язання;  цілеспрямованої підготовки учнів до участі в олімпіадах і конкурсах різного рівня, що дає можливість виявити творчі здібності та рівень обдарованості, результативність праці дітей та їх уміння практично застосувати знання. Освіта сьогодні суттєво відрізняється від тієї, що була ще десять років тому. Сьогодні в освітній системі нашої держави спостерігаються такі тенденції: удосконалення традиційних методик роботи з учнями та пошуки нових альтернативних технологій, більш ефективних, оптимальних, результативних. Основним завданням, що ставить перед освітянами „Національна доктрина розвитку освіти в Україні” на найближчі двадцять п’ять років, є перехід до особистісно-зорієнтованих технологій навчання. Закон України "Про освіту" передбачає, що для розвитку здібностей, обдарувань і таланту створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми. Найбільш обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочує (стипендії, направлення на навчання і стажування до провідних вітчизняних і зарубіжних освітніх, культурних центрів). Педагоги і батьки повинні керуватися твердженням В. Сухомлинського про те, що у природі немає дитини безталанної, ні на що не здатної. Форми роботи з обдарованими учнями Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер. Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи:  виконання учнем позанавчальних завдань;  заняття у наукових товариствах;  відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.);  огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо. Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають  виконання різноманітних завдань,  участь в очних і заочних олімпіадах,  конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Важлива роль у підтримці інтелектуально здібної дитини, здатної до наукової творчості, належить Малій академії наук України. У 27 її територіальних відділеннях навчається до ЗО тисяч учнів шкіл та профтехучилищ. Працюють з ними учені з більш як 35 вищих закладів освіти та наукових установ НАН України. Власний досвід роботи з обдарованими дітьми показує, що їм властиві характерні особливості. Обдаровані діти – це діти, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком завдяки природним задаткам та сприятливим умовам виховання, що дозволяє їм досягти вагомих результатів. Обдаровані діти мають  добру пам’ять,  особистий світогляд,  у них розвинута свідомість,  такі діти наділені розвинутим абстрактним та теоретичним мисленням,  вміють критично оцінювати навколишню дійсність,  прагнуть проникнути в суть речей і явищ, фантазувати.  із задоволенням виконують складні і довгострокові завдання. Особлива увагу стараюся приділяти активізації пізнавальної діяльності, розвитку мислительних операцій та творчих здібностей учнів. Цьому сприяють нетрадиційні уроки фізики (урок-дослідження, урок-прес-конференція, інтегрований урок), активні та інтерактивні форми і методи навчання. Розвивальне навчання. Наше суспільство вимагає від майбутніх спеціалістів творчого відношення до праці, вміння ставити і розв’язувати життєво важливі проблеми. Основною метою розвивального навчання є розвиток учня, формування його особистості та інтелекту. Основою цього процесу є самостійна пізнавальна діяльність учня. «Що може розвивати у своїх учнів на заняттях учитель - фізик?» Найважливішим завданням навчання є формування мислення, здатності відкривати нові зв’язки, знаходити шляхи розв’язку задач, за допомогою активізації мисленневих операцій. Коротко згадаємо їх зміст:  аналіз - поділ цілого на частини;  синтез - об’єднання частин у ціле;  порівняння - виділення спільного та відмінного;  узагальнення - виявлення спільних ознак, якостей, тенденцій;  класифікація - поділ на основі суттєвої ознаки;  систематизація - складання цілого з окремих елементів та вияснення зв’язків між ними; Саме опираючись на ці операції, слід пропонувати спеціальні завдання, конструювати уроки, дотримуючись принципів розвивального навчання. Учень має висувати гіпотези, перевіряти їх, звертатися до додаткової літератури, використовувати свої спостереження, дослідження, виносити питання на колективне обговорення, консультуватися; • для ефективного розвитку учнів слід передбачити «ситуацію успіху» для кожного з них, щоб учні мали змогу відчути себе переможцями, творцями, покорителями вершин; • оцінювати не кінцевий результат, а процес його отримання, беручи до уваги прогрес кожного конкретного учня; Проводячи підсумковий урок за темою: «Теплові явища» , доцільно запропонувати задачу «Їжак - мутант»: Якось влітку біологи, що працювали неподалік від ядерного центру, вивели їжака, який являв собою точнісіньку «копію» звичайного. Але маса «копії» перевищувала масу оригіналу в 10 разів. Майже увесь час їжак спав, скрутившись у клубок. На здивування біологам їжак не захотів з’їдати сто звичайних їжакових порцій щоденно. Чому? Скільки приблизно порцій йому необхідно? В процесі розв’язання учні опиняються в умовах «проблемної ситуації». Вони відповідають, що їжаку потрібно менше, ніж 10 порцій, тому що їжак увесь час спить, а нормальний їжак – дуже рухлива тварина. Дальший розвиток вимагає детального аналізу змісту задачі, а не традиційного пошуку «рятувальної формули», в яку можна підставити числові дані. Зацікавлює учнів питання: «Чому їжак спить, скрутившись у клубок?» Висунення гіпотези, що їжак спить, скрутившись у клубок, щоб мати мінімальну площу поверхні, привчає учнів бачити в явищах різні сторони, попереджує звичку думати по готовому шаблону. Формули об’єму кулі та площі поверхні кулі учні шукають, користуючись довідковою літературою. Теплові втрати їжака та їжака-мутанта пропорційні площі їх поверхні та різниці температур. "Метод опорної задачі" Мене зацікавив "метод опорної задачі", який забезпечує успішне засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до особливостей кожної дитини. Самостійну роботу учнів при розв’язуванні задач організовую так, щоб кожна дитина сама визначала зону свого актуального розвитку й постійно бачила перспективу. За основу взято ланцюжок задач – систему з урахуванням певних критеріїв: новизни, поступовості, інтегрованості, цілісності та адаптованості. Опорна задача – це задача, яка відповідає оптимальному рівню засвоєння знань учнів з даної теми і може бути точкою відліку при визначенні фактичного рівня його навченості. Вона є основним елементом та стартовим майданчиком ланцюжка. ОЗ завжди подається під номером 3. Ця система охоплює різні за складністю задачі від найпростішої – до задач творчого характеру, і дає змогу раціонально поєднати репродуктивні (у ланцюжку задачі 1, 2, 3), частково-пошукові (задачі 4, 5) та творчі (задачі 6, ) завдання. Ланцюжок видається кожному учневі. Даний метод дозволяє працювати учням в оптимальному для кожного з них темпі. Тут спрацьовує „тренінг особистісного росту”. Кожен учень самостійно визначає оптимальний для нього рівень складності і, відштовхуючись від нього, поглиблює свої знання, поступово ускладнюючи завдання. Цікаве навчання, право вибору освітнього рівня, індивідуальний темп роботи знижують перевантаженість учнів. Виконання завдання перевіряється вчителем індивідуально (можна без оцінювання). Отримавши перевірену роботу, учень цікавиться не оцінкою, а правильністю (неправильністю) розв’язку, звертає увагу на помилки. Він усвідомлює фактичний рівень своїх знань та наявні прогалини. Для кожного учня спрацьовує фактор емоційної самореалізації. Така дидактична конструкція може бути використана для уроків розв’язування задач, самостійної роботи, підготовки до контрольної . Підготовка учнів до олімпіад Велике значення має підготовка і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики, адже кількість учасників І етапу не обмежена. І тут важливо підготувати завдання так, щоб надати учням можливість проявити свої здібності, здатність до нестандартного мислення. Особливістю олімпіадних задач є також і те, що їх дослідницький характер проявляється як в теоретичному, так і в експериментальному аспектах. Тому задачі, які пропонуються на олімпіадах, суттєво відрізняються від задач підвищеного рівня складності. При підготовці до олімпіади рекомендую учням розділити кожен аркуш зошита навпіл. На першій половині учень розв’язує задачу самостійно. Друга половина відведена для вчителя. На ній учитель вказує недоліки в розв’язку задачі, матеріал, який необхідно доопрацювати (література, параграф, сторінка), щоб розв’язати задачу правильно. Учень опрацьовує вказаний матеріал самостійно і уточнює розв’язок задачі. Розв’язування олімпіадних задач є одним з найважливіших видів роботи в практиці розвивального навчання. Вміння практично застосовувати знання – це показник обізнаності і міцності знань. Розв’язування задач є і засобом виховання, дозволяє здійснювати повторення, систематизацію і контроль знань учнів. Крім того, вміле використання задач із фізики, формує дослідницький стиль розумової діяльності. Експериментальні завдання Головне, щоб одночасно учень бачив, спостерігав і робив. Де є ці три речі, там є жива думка, яка загострює розум. В.О. Сухомлинський. Не менш важливоючастиною роботи з обдарованими учнями, але значно проблемнішою через відсутність обладнання, викликаною фінансовим дефіцитом, є підготовка експериментальної частини. Але фізика все ж залишається наукою експериментальною. Її успіхи, як і в минулому, спираються на вміння спостерігати та узагальнювати побачене. Щоб мати успішність у майбутньому в різних галузях, важливо спроектувати свою діяльність. У шкільні роки необхідно виховувати культуру проведення експерименту та аналізу отриманих результатів. Тільки в молодому віці є можливість розвитку інтуїції. Він повинен мати навички обробки експериментальних результатів, вміти наступне:  складати план проведення експерименту;  прогнозувати результати експерименту;  враховувати вплив вторинних явищ та оцінювати їх внесок у точність вимірювань;  розраховувати похибки;  проводити аналіз джерел похибок та усувати їх. Саме експериментальна фізика дає простір для розвитку фантазії та інтуїції дитини, проявлення нестандартного мислення та кмітливості. Може скластися неправильне уявлення, що володіння експериментальною майстерністю – це вміння працювати зі складною апаратурою (осцилографи, багатофункціональні вимірювальні прилади, цифрові амперметри). Ні в якому разі! Експериментальна майстерність – це якраз протилежне. Це вміння одержати максимум інформації, маючи мінімум обладнання. Тут ми зустрічаємося з парадоксальною ситуацією, коли бідність фізкабінету – джерело плідних ідей.  У завданнях повинні бути елементи, що дають простір для інтуїції та дозволяють проявити ерудицію.  Якщо можливо, існування декількох розв’язків запропонованих задач.  Завдання повинні виховувати терпіння та наполегливість майбутнього експериментатора, спостережливість та його скрупульозність.  Мета завдань – дати широкий простір для прояву ініціативності учня. 1.Визначити масу та об’єму краплі рідини, маючи: склянки з рідинами, терези з різновагами, прозорі футляри від кулькових ручок, кришечки від пляшок з напоями, мірний посуд з мінімальною ціною поділки. 2. Виготовте мензурку і з її допомогою визначте середній об'єм горошини. 3. Приєднайте до полюсних пластин батарейки від кишенькового ліхтарика дві короткі дротини і вільні кінці їх встроміть в зріз картоплини. Поясніть, що ви помітили через деякий час. Проблемне навчання Під час демонстрацій в більшості учнів виникає питання “чому?” Щоб дати відповідь на питання, учень повинен розуміти досліджувані процеси та причинно-наслідкові зв’язки між фізичними явищами і величинами. Перший урок з теми “Тиск рідин і газів”, можна почати з демонстрації. Перевернута склянка з водою. Склянку, заповнену на 2/3 водою, накриваємо аркушем учнівського зошита. Притискуючи аркуш до вінця склянки, швидко перевертаємо її догори дном. Повільно забираємо руку, що підтримувала аркуш і бачимо, що вода не виливається зі склянки. 1. Чому вода не виливається зі склянки? 2. Як зміниться час утримання води у склянці, якщо воду кімнатної температури замінити на гарячу? 3. Чи можна в цьому досліді використовувати замість аркуша з учнівського зошита дзеркало? 4. Чи буде виливатися вода зі склянки, якщо зробити в аркуші голкою маленький отвір? Використання комп’ютерних технологій Важливим аспектом, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні та суспільні відносини. Комп’ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш насиченими, ємними, гнучкими, продуктивними, націленими на різноманітні потреби користувачів. Важко заперечити, що майбутнє за системою навчання, яке вкладається в схему учень – технологія –вчитель. Якщо в учбовому процесі, що виконується за схемою «учень – вчитель – підручник» з’явиться новий елемент – комп’ютер, то зміст праці вчителя суттєво зміниться: основним стане не передача знань, а організація самостійної пізнавальної діяльності учнів. Фізика є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання фізики пов’язане з використанням великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами. Сучасні освітні комп’ютерні програми (електронні підручники, комп’ютерні задачники, навчальні посібники, довідники, енциклопедії, тестуючі та моделюючі програми-тренажери тощо) стають цікавим доповненням для розвитку обдарованих учнів . Особливо цікаво для учнів використання комп’ютерних презентацій, адже вони можуть бути зроблені їхніми руками. Створення презентації вимагає і передбачає поглиблення практичних навичок роботи з комп’ютером: вміння працювати з текстом, малюнками, шукати додаткову інформацію з теми. На мій погляд, презентація - це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Кожен урок може бути окремою презентація, в якій закладені всі етапи уроку. “Презентації” дають можливість оживити малюнки, схеми фізичних дослідів та численні уявні експерименти, які містяться у підручнику з фізики, компенсуючи таким чином недостатню наочність рисунків. Завдяки “презентаціям” деякі поняття для учнів стають менш абстрактними, а викладання фізики –більш сучасним. Деякі “презентації” позбавляють вчителя необхідності проведення громіздкого “крейдового” експерименту, але ні в якому разі не повинні заміняти справжній експеримент. Висновок Працювати з обдарованою молоддю – справа приємна, але й клопітка. Тільки тоді, коли вчитель зуміє пробудити в дитині повагу до науки, культури, освіти можливе досягнення бажаного результату. Просто здібність учня – це ще не результат. Потрібна наполеглива, організована праця вчителя, який зуміє перетворити здібність та старанність дитини на можливість досягнення успіху. Потрібен пошук та впровадження нових форм роботи, як індивідуальної так і групової. Вчителю необхідно постійно працювати над удосконаленням існуючої системи заходів щодо перевірки знань учнів. Таким чином педагог буде не тільки працювати з обдарованими дітьми, але й творитиме їх сам. У роботі з цією категорією учнів не тільки створюють сприятливі умови для їх розвитку на уроках і в позаурочній діяльності, а й психологічно готують до наполегливої праці. Вони мають усвідомити, що розвинути здібності й досягти успіху можуть лише ті, хто готовий подолати труднощі. Брак таланту пояснюється не збідненою людською природою, а відсутністю сильних натур, здатних виявити мужність, наполегливість, сувору дисципліну в самоосвіті - самовихованні, в критичному самоосмисленні загальноприйнятих норм, стереотипів, у захисті нового.
Категорія: Фізика | Додав: nataliiapoda
Переглядів: 396 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
avatar
Годинник

Наша кнопка
Banner_1.gifНаш сайт існує

Пошук на сайті

Календар

Фото дня

Останні статті
Показать другие

Останні коментарі
Diamond
Коли я був студентом, то звернув увагу на форму учнів Педагогічного ліцею. Тоді відмітив про себе, що добре було б і нам, так би мовити, "старшим братам ліцеїстів" мати щось подібне. Як влучно зазначено в пості, "форма - це спосіб ідентифікації, приналежності до певної групи".

Дякую за публікацію!
admin_AAF
Посилання оновлено
admin_AAF
Посилання оновлено
nazar
як малювати
Михайло
який пароль архіву?

Останнє на форумі
Випуск-1015. 11-Б клас
Ответов: 0
Випуск-2015. 11-А клас
Ответов: 0
Випуск-2014
Ответов: 0
Випуск 2009
Ответов: 0
Ділимось поезією.
Ответов: 0

Тегі

Погода

Архів записів

Вверх
Copyright MyCorp © 2018
Сайт створено у системі uCoz